PROTOKOLL

Datum för tävlingskonferensen:   Klicka för PDF: Klicka:

2013-10-30

Tid                                      kl.19.00-20.30

Plats                                    Stäkets SFs lokaler Uddnäsvägen i Järfälla

Närvarande                         Se §4

§ 1 Mötets öppnande          Torsten Gradin hälsade alla närvarande välkomna.

§ 2 Val av sekreterare         Leif Andersson valdes till sekreterare.

§ 3 Val av justerare             Till justerare valdes Maj Pietilä och Jarmo Pietilä  

§ 4 Upprättande av             En röst per klubb, närvarande:

     Röstlängd                     Leif Andersson                   Distriktet

                                            Maj Pietilä                          FK Forellen  

                                            Jarmo Pietilä                       FK Forellen

                                            Ove Sandgren                     Länna Gård

                                            Hasse Eriksson                   Länna Gård

                                            Gunnar Blomberg               Vaxholm

                                            Jocke Åklint                        Täby

                                            Lars Fredlund                     Stockholms PF

                                            Torsten Gradin                   Distriktet

                                            Torsten Lund                                            Stäkets SF

                                            Erik ”Plutten” Lund           Länna Gård

                                            Mikael Mothander              Täby PF

                                            Bertil Larsson                     Enskede

                                            Calle Andersson                 Stäkets SF

§ 5 Tävlingskommite         

                                            Till tävlingskommiten i Stockholmsdistriktet för 2014 omvaldes:

                                            Torsten Gradin                   Tävlingsledare

                                            Maj Pietilä                          Traditionellt mete

                                            Leif Andersson                   Pimpel

                                            Johan Tikkanen                   Internationellt mete

                                            Andreas Wetterhall            Mormyska

                                           

§ 6 Motioner och förslag    Inga motioner eller förslag har inkommit

                                                                .

§ 7 Startavgifter                 Fastställande av startavgifter för 2014

                                            Avgifterna skall vara oförändrade:

                                            Tävlingar som ingår i lagserien och SM-kvalserien 2014 skall vara 100:- för seniorer och veteraner samt 40:- för juniorer. Detta gäller även vid individuella DM. Start avgiften för lag i DM skall vara oförändrade för senior och veteran 200:-/lag, samt oförändrat 40:-/lag för juniorer. Startavgiften för lagserien i pimpel oförändrat 300:-/lag

                                            Lagserien:    

Minst 1 ordinarie medlem skall vara med i laget 2 reserver får anmälas reserverna får vara olika varje gång, dessa skall alltid anmälas till Mikael Boettge innan respektive tävling börjar.

§ 8 Tävlingsverksamhet      Alla deltävlingar i SM-kvalserien måste vara sanktionerade och de tävlande måste vara individuella, familjemedlemmar eller kollektivt anslutna för att räknas med i serien. I lagserien ingår samma tävlingar som i SM-kvalserien

                                            Antalet SM-kval tävlingar fastställdes till 7st för 2014, för att SM-kvalserie och lagserie skall räknas måste minst 2 deltävlingar genomföras.

                                            Vid 2 eller 3 genomförda tävlingar räknas de 2 bästa

                                            Vid 4 eller 5 genomförda tävlingar räknas de 3 bästa

                                            Vid 6 eller 7 genomförda tävlingar räknas de 4 bästa

                                            Samma uttagningsregler som förra året gäller för uttagning till SM.

                                            Enligt 2007 års mötes beslut skall prissummorna i lagserien fördelas enligt följande 1:an får 50% av intäkterna 2:an 30% och 3:an får 20%.

                                           

Lag DM i pimpel arrangeras nästa år av Distriktet på samma dag som det individuella DM:et.

                                            Om DM ej kan utföras under aktuellt år skall första genomförbara tävling året efter räknas som DM för året innan.

                                            DM individuellt kommer att vara en öppen pimpeltävling, men att för SM kvalificeringen endast räknas deltagare tillhörande distriktet.

                                                                 

§ 9 Tävlingsprogram           Tävlingsprogrammet för 2014 fastställdes:

     0ch Lottning   2014      DM-Mormyshka                 2014-xx-xx  

                      SM-Kval / Lagserie 1         2014-01-05   Jakobsbergs SFK

SM-Kval / Lagserie 2         2014-01-12   Enskede

SM-Kval / Lagserie 3         2014-01-19   Norrtälje

SM-Kval / Lagserie 4         2014-01-26   Täby

                                            SM-Kval / Lagserie 5         2014-02-02   Vaxholm

                                            SM-Kval / Lagserie 6         2014-02-09  Stäket

                                            SM-Kval / Lagserie 7         2014-02-16   Forellen

DM individuellt/Lag          2014-03-02   Distriktet

                                            SM individuellt Pimpel      2014-02-22  

                                            SM lag Pimpel                    2014-02-23  

                                            SM Mormyscka                  2014-03-3/4

                                            DM-Traditionellt mete       2014-06-06  

                                            Tävlingskonferens              2014-10-29   Distriktet i Stäket

                                          

§ 10 Övriga frågor              Distriktet rekommenderar att samtliga tävlingar på Sportfiskekortets vatten skall sanktioneras.

                                           

                                            Då lönsamheten för arrangören av DM traditionellt mete är väldigt dålig, årets DM som arrangerades av FK Forellen gav ett överskott på 5:-. Orsaken är att inköp av medaljer kostade 1516:- det borde vara där omkring varje år.

                                            Ett förslag som framfördes var att endast dela ut guldmedaljer i de olika klasserna.

                                            Beslut togs om att Torsten Gradin vid den första SM-Kvalserie tävlingen skall ta upp denna fråga, med deltagarna så att ett beslutsunderlag kan tas fram.

                                           

                                            .

§ 11 Mötets avslutande      Torsten Gradin avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet                                         Justeras:                              Justeras:

Leif Andersson                                        Maj Pietilä                          Jarmo Pietilä