Stäkets SF - Öppen Arttävling:

SSF startade 2015 en arttävling där den som lyckas fånga flest arter vinner.
Catch and Realease gäller på Asp, Ål, Sutare, Gädda och Gös, dessa mäts.
All övrig fisk tas upp.

pokalart15

Vi hoppas det blir många deltagare och en framtida traditionsenlig tävling innan skolarna börjar. Hoppas tävlingen kan locka barn. Alla barn får pris.


Vi tävlar i Mälarens vatten.

fiskartermalaren