Medlemsavgifter

Kategori Avgift Anmärkning
Senior (S) 175 kr  
Pensionär (P) 135 kr Det år hon/han fyller 65 år
Junior (J) 0 kr Till och med det år hon/han fyller 19 år
Funktionärer (F) Fritt  
Hedersmedlem (H) Fritt  

Båtavgifter
Kategori: (L) Liten (M) Mellan (S) Stor

Båtkategori

Avgifter

Båtbredd <1,85 m (L) Vissa platser 600 kr
Båtbredd >1,86m <2,0m (M) 750 kr
Båtbredd >2,0m (S) 1000 kr
Inträdesavgift 1500 kr
Uthyrd plats 200 kr
Hjälp vid sjunken båt  (1500kr), hjälp ösa båt (1000kr)  1500 kr

 Ingen återbetalning utgår om man lämnar klubben !

Vinteruppläggning*

Båtkategori

Avgifter

Båtbredd < 2,0 m (L) 400 kr
Båtbredd >2,0 < 2,5 m (S) 600 kr
Båtbredd >2,5 m (XL) 900 kr
   

* Klubben tillhandahåller ingen kranbil, Upptagning ansvarar medlem själv över.

Båtupptagning
Båtar som ska ligga på uppläggningsområdet sker upptagning efter 3 fasta datum och tider.
Sker upptagningen efter fastställd tid debiteras dubbel avgift.

Arbetsplikt (1 gång per år)
300 kr
(tas ut i förskott)
Återbetalas med kommande års avgifter

Båtvaktspass (1 gång per år från och med 1 Juni 2018)
1000kr debiteras om man ej genomför ett båtvaktspass

Nycklar till bom och toa på uppläggningsområde
Mot deposition på 600kr genom Calle Andersson
Höjd avgift från och med 4-Nov-2013 vad gäller nycklarna.