ssf

 

SSF`s Stadgar

 

Föreningens ändamål är främjande och förbättringar av sportfisket och fiskevården, med god kamratanda.

Klubbens stadgar: