Stäkets SF har båtvakt.

Då okända vistas inom eller söker sig in på hamnområdet från land eller
sjösidan skall ni genom er närvaro visa att området är bevakat.
Fråga gärna efter deras ärende och medlemskort.

Försök aldrig handgripligen ingripa, utan tillkalla polis i ett så tidigt skede
som möjligt om ni upptäcker pågående eller förberedelse till stöld eller
vandalism. Tänk på att ni inte har några polisiära befogenheter.

Vakttid : 18.00 – 24.00
Syfte och uppgifter :

 • Att genom er närvaro avskräcka eventuella objudna gäster och därför visa er så
  mycket som möjligt.
 • Att kontrollera båtarnas förtöjningar, särskilt vid hårt väder. Om ni bedömer att
  en båt behöver ägarens tillsyn, skall denna kontaktas. Bryggplatslistan finns i vaktpärmen flik nr 5.
 • Att vidta nödvändiga åtgärder för att minska risken för skador på båtar och
  klubbens anläggning.
 • Att i vaktrapporten notera iakttagelser av intresse d.v.s. av personer som visat
  intresse för anläggningen eller båtarna. Notera t.ex bilnummer och beskriv gärna händelsen kortfattat.
 • För vårt välbefinnande och att vår mark med närområde skall vara så rena att
  gäster samt kommuninvånare finner trivsel med vårt arrende så skall ni plocka skräp runt vårt område i samband med ert vaktpass.

Boka tid för kvällsvakt: Boka.
Varje båtplatsmedlem skall gå ett pass under säsongen.
Annars debiteras kostnad på 1000kr för uteblivet pass.
Lediga datum kan du se här.
Se VaktinstruktionerHär