Översjön
Översjön är en typisk sprickdalssjö omgiven av klipphällar på flera sidor. Den är en källsjö i Vällstabäckens vattensystem som mynnar i Mälaren vid Skarven. Översjön är numera en eutrof (näringsrik sjö) som har goda pH-värden, c:a 7,8, bra alkanitet (buffringsförmåga mot försurning) och en god syrehalt 9-11 mg/l.

Yta 50 ha  
Längd 1800 m  
Största bredd 600 m  
Medeldjup 2,8 m
Största djup 4,2 m  
Nivå över havet 22,4 m  
Siktdjup 2,2 - 2,8 m  

Dagkort kan köpas på OKQ8 i Kallhäll, Statoil Jakobsberg eller Fly Fisherman Jakobsberg och kostar endast 10 kr/dag.

De vanligaste fiskarterna är abborre, gädda, och vitfiskar såsom mört, braxen, sarv, björkna mm. Minimimått för gädda är 75 cm. Fiske är endast tillåtet från land. Vid angelfiske är 10 angeldon/pers tillåtet. OBS: Gäller endast medlemmar, ej dagkort.

I Översjön har du god chans att fånga riktigt stora abborrar. Varje år rapporteras åtskilliga storfiskar mellan 0,3-1,5 kg. De stora abborrarna fångas främst vid pimpelfiske, angelfiske eller mete med levande småfisk. Översjön fryser ofta tidigt på säsongen och ger tävlingspimplaren goda träningsmöjligheter. Ofta hålls årets första pimpeltävlingar här. Vinterfiskaren fångar ofta småabborrar i storlek 10-100 g med chans till riktigt stora bonusfiskar. Abborren fångas i stort sett lika bra på hela fiskeområdet.

Den som föredrar gäddfiske kan välja att spinnfiska, meta eller angelfiska på vintern. Det är sällan du blir utan fångst. Spinnfiskaren hittar bra fiskeplatser runt hela sjön, med undantag av en vassbevuxen vik i sydvästra delen av sjön. Gäddan hugger på de flesta beten, vobbler, skeddrag och spinnare går bra. Nuförtiden är mångas favoritbete dock jiggen. Dess fördel är att den inte fastnar i vass och sjögräs lika lätt. Vintertid kan du ofta ha ett trevligt angelfiske.

Tänk på att släppa tillbaka de gäddor som du inte vill ha till middagsbordet. Naturligtvis under förutsättning att de inte är skadade. För att undvika skador på fisken bör du inte använda håv eller huggkrok.

Du som gillar att meta finner gott om små vitfiskar i sjön. Men det finns även större fisk, bl a grov sarv. Den som behöver betesfisk kan snabbt meta upp små mörtar, sarvar, björknor eller löjor.

Klicka för PDF över Översjön:

oversjn-bild