Handlingsplan för hantering av båtbottenfärger

varning


2014-09-17

 1. UNDERLAG FÖR HANDLINGSPLAN
  Stäkets Sport och Fiskevårdsförening (SSF) har på begäran av Järfälla Kommun i brev
  2013-11-18 tagit fram denna handlingsplan.

 2. ALLMÄN SYN PÅ BOTTENFÄRGSPROBLEMET
  SSF ställer sig tveksamma till spolplatta eller borsttvätt på vårat område som vi arrenderar av Järfälla Kommun.
  SSF anser, då vi mest har småbåtar, att den enda hållbara lösningen är att ha skrovrena båtbottnar som kan tvättas eller renspolas på land utan miljöpåverkan. Våra båtar används endast i Mälaren. Många båtägare har redan idag slutat måla sina båtar av miljöhänsyn. Av våra båtar är cirka 50% skrovrena.

 3. STADGAR
  Våra nya bestämmelser angående båtbottenfärger kommer att införas i stadgarna för båtsektionen vid nästa årsmöte

 4. HANDLINGSPLAN
  Vid utskick av båtavgifterna för 2015 kommer en enkät följa med som skall beskriva nuvarande status på båten.
  Klubben kommer kräva att all giftfärg tas bort på båtarna (skrovrent) genom skrapning/slipning eller blästring senast vid sjösättning 2018
  Vi kommer föra ett register över alla båtar och kommer att efter kontroll skriva in vilka åtgärder som vidtagits.
  På nya båtar kommer krav på skrovrent att ställas från början.
  Det är fortfarande tillåtet att bottenmåla med giftfri färg dock kommer vi kontrollera att all gammal färg är borttagen först

  Klubben rekommenderar följande färger:
  Eco Marine Neptune Formula
  International Lago Racing II
  International VC17m Eco
  International Cruiser Zero
  Hempel Silic One (ej för träbåtar)
  Till hjälp vid färgborttagning kan International Strip användas

 5. SITUATIONEN IDAG I SSF:s HAMNAR
  Hamnen har cirka 200 båtar varav 80-90 stycken har vinterplats. Landuppläggningsplatsen består av gräsyta.
  I de fall bottnar skrapas eller slipas har SSF redan idag krav på uppsamling av skrapavfall på presenning eller fiberduk och slipdamm i påse.