Arbetsplikt Stäkets SF Båtmedlemmar.  Missat arbetspass debiteras.  Från 2025 höjs avgiften till 400kr

Under 2004 infördes arbetsplikt för båtägarna.
Avgiften är 300 kr som betalas i samband med förnyat medlemskap och regleras vid nästföljande års avgifter om man deltagit på sin arbetspliktsdag. Varje båtägare blir kallad 1 ggr per år.

Besked arbetspassen meddelas via hemsidan och eller epost löpande under året.
Kan du inte komma skicka någon annan. Inga förhinder medges.
Samtliga närvarande prickas in och av (Ankomst och hemgång)
 
arbetsplikt0404-02 arbetsplikt0404-09
 
Klubben bjuder på förtäring efter arbetspassets slut.
Välkommen!
 
Styrelsen