Arbetsplikt Stäkets SF Båtmedlemmar.

Under 2004 infördes arbetsplikt för båtägarna.
Avgiften är 300 kr som betalas i samband med förnyat medlemskap och regleras vid nästföljande års avgifter om man deltagit på sin arbetspliktsdag. Varje båtägare blir kallad 1 ggr per år.

Besked arbetspassen meddelas via hemsidan under Januari månad. 
Kan du inte komma skicka någon annan. Inga förhinder medges.
Samtliga närvarande prickas in och av (Ankomst och hemgång)
arbetsplikt0404-02 arbetsplikt0404-09
Klubben bjuder på förtäring efter arbetspassets slut.
Välkommen!
 
Styrelsen