Välkommen som medlem i Stäkets Sport & Fiskevårdsförening.

Här fyller du i din båt kontrakt gällande regler & bestämmelser samt bottenfärg.

Båtplats regler & bestämmelser:
Detta avtal reglerar dels villkoren för den enskilda båtplatsen, dels de övergripande ordnings- och säkerhetsföreskrifter som gäller för hamnen och området för vinterförvaring.

Påskrivet kontrakt är = med acceptans av gällande båtregler, ordningsregler samt Nattvaktsordering från 2018.
Läs mer om: SSF Båtregler och bestämmelser

Miljöregler:
Båtinnehavaren är medveten om kommunens/klubbens krav på skrovens & båtens botten är målad med godkänd färg.

Kommunen kan genomföra tester på båtarna. Medlem ansvarar för alla kostnader vad gäller provtagning. Uppskattad kostnad 500-1000kr.
Vid misslyckat ”prov” fel färg. Så åligger detta båtinnehavaren att justera färgen och alla extra kostnader tillkommer båtinnehavaren.
Vid ej godkänd färg och ej acceptans av kommunens regler så förs vidare diskussion gällande båtplatsen mellan SSF och båtägaren och kommunen.
Läs mer om: Handlingsplan för hantering av båt bottenfärger  

Båtplatsinnehavaren:
Är medveten om och accepterar att ordnings- och säkerhetsföreskrifter löpande kan komma att revideras och förbinder sig att följa de vid var tid gällande föreskrifterna och anvisningarna.
Aktuella föreskrifter och anvisningar kommer att finnas tillgängliga såväl på hemsidan – www.staketssf.se – som genom anslag inom hamnområdet.

Båtplatsinnehavaren:
Förbinder sig att under kontraktstiden hålla sig informerad och att betala sin faktura årligen senast 31 Januari.

Båtplatsinnehavaren:
Skall meddela Stäkets SF eventuellt byte av båt. För det fall Båtplatsinnehavaren byter till annan båt, som enligt SSF bedömning inte är lämplig för båtplatsen, förbehåller sig SSF rätten att justera båtplatsen och därmed även detta kontrakt eller, om någon lämplig lösning inte står att finna, att meddela Båtplatsinnehavaren att platsen inte får nyttjas för den nya båten.

 

Bild på din egen båt eller båt som ska köpas.Om du inte har en bild, kan du alltid Googla efter en bild som är exakt likadan som båten du har/köper.

Skriv vilken kategori din båtplats har (Stor | Mellan | Liten)

Vi önskar gärna en kort beskrivning om dig, hur du kom i kontakt med SSF, samt
varför du vill bli medlem och vad du kan bidra med till föreningen

Att jag har läst reglerna och min båt uppfyller bottenfärgs kraven

 

När du skickar dina uppgifter godkänner du;
att SSF hanterar din uppgifter i databasregister.
att presentation av namn, resultat, referat samt bilder kan visas över Internet.
Du skyddas i övrigt av PUL (Personuppgiftslagen).
Bilder får inte publiceras utan tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Efter betalning så kommer ditt välkomstbrev med giltigt medlemskort.