Mälaren

I hela Mälaren liksom ute i Stockholms skärgård gäller det fria handredskapsfisket. Det innebär att du får pimpla och fiska med metspö, spinnspö eller annat liknande handredskap med lina. Dessa får du använda både från land och båt. Du får inte fiska med angeldon och inte heller med sådant redskap som kräveranvändande av båt, som t ex dragrodd eller trolling.

Medlemmar i klubben får på kommunens vatten = streckmarkerade områden trollingfiska med 2 spön/fiskare eller angelfiska med max 10 angeldon/fiskare.

Observera att det finns ett område med privatägt enskilt vatten vid Dikartorp, där endast markägaren har rätten att fiska med redskap som kräver båt. Här gäller således endast det fria handredskapsfisket. Tänk på att du skall respektera markägarens allemansrättsliga hemfrid.

Klicka för PDF över Mälarområdet:

mlaren-bild