Vi har nu lediga båtplatser i kategori Liten, Mellan & Stor
Är du intresserad kan du anmäla ditt intresse här:
https://staketssf.se/index.php/batar/batplatsko