Bestämmelser och ordningsregler för SSF´s båthamnar vid Kajsas Hof
samt område för brygga och båtuppläggning

Uppdaterade båtregler med båtkontrakt  2021-04-09 :  Klicka:

 Klicka för regler kring båtbottenfärg: Start 1 januari 2018 se nedan:

Klicka för word:

Klicka för PDF:

Läs mer : https://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/sa-far-du-en-giftfri-batbotten/

 Stäkets SF: Miljöplan: Klicka

 

2013-07-04-fisketillsyn