Telefonlista Funktionär och Styrelse
Minneslista 2017 (Årsmöte 2017-02-23   Ladda hem lista:
EXCEL: Klicka
PDF: Klicka

     
 
Stäkets Sport- och Fiskevårdsförening
     
     
     
  MINNESLISTA f.r.o.m. 2017-02-23
    Uppdaterad 2017-02-23
     
Befattning:  Telefonnummer: Namn och adress
Ordförande 08-581 764 61/070-205 73 62 Leif Andersson, Ekhammarsväg 1B, 19631 Kungsängen
Vice Ordförande 072-358 39 31                              Marco Bustamante
Sekreterare 070-689 45 85 Kicki Torstensson
Vice Sekreterare 070-747 49 15 David Arutiunjan, Box 2049 176 02 Järfälla
Kassör 070-621 02 66 Calle Andersson, Box 2049 176 02 Järfälla
Revisorer 08-583 546 56 Kurt Lindblom
  08-581 730 28 Mats Arnoldsson
Revisorsuppleant 08-583 510 83 LarsHenningsson
Tävlingsledare: 08-581 764 61/070-205 73 62 Leif Andersson
AU-Tävling-Vinter 08-580 187 29/070-337 70 71   Torsten Lund
  070-621 02 66 Calle Andersson
  08-583 546 56 Kurt Lindblom
  08-582 416 73 Bill Thorsén
  070-689 45 85 Kicki Torstensson
AU-Tävling-Båt 072-358 39 31                              Marco Bustamante
  070-747 49 15 David Arutiunjan
AU-Kajsas Hof 070-747 49 15 David Arutiunjan, Hamnkapten
  072-358 39 31                              Marco Bustamante, Hamnkapten
  072-215 52 41 Jonas Gradin
  070-621 02 66 Calle Andersson
  070-256 41 46 John Hag
  072-358 39 31                              Elias Bustamante
     
     
Materialförvaltare 072-358 39 31                              Marco Bustamante
Valberedning 070-337 70 71 Torsten Lund
  070-633 86 88 Bill Thorsén
Stugfogdar 070-747 49 15 David Arutiunjan
  070-443 28 23 Gunilla Forsberg
     
Fisketillsynsmän 08-583 571 34/073-982 11 51   Kjell Forsberg
  070-747 49 15 David Arutiunjan
  08-581 764 61/070-205 73 62 Leif Andersson
  072-358 39 31                              Marco Bustamante
    Sören Pålsson
    Morgan Öberg
Miljövård 070-747 49 15 David Arutiunjan
Webbmaster 072-358 39 31                              Marco Bustamante
Medlemsregister/Webb 070-621 02 66 Calle Andersson
     
     
     
     
Ungdomsledare: 072-358 39 31                              Marco Bustamante
    Marcus Rääf