PROTOKOLL
Datum för tävlingskonferensen
2012-10-31
Tid kl.19.00-20.30

Plats Stäkets SFs lokaler Uddnäsvägen i Järfälla

Närvarande Se §4

§ 1 Mötets öppnande
Torsten Gradin hälsade alla närvarande välkomna.

§ 2 Val av sekreterare
Leif Andersson valdes till sekreterare.

§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Maj Pietilä och Jarmo Pietilä   

§ 4 Upprättande av röstlängd
En röst per klubb, närvarande:

Leif Andersson Distriktet
Maj Pietilä FK Forellen
Jarmo Pietilä FK Forellen
Ove Sandgren Länna Gård
Hasse Eriksson Länna Gård
Gunnar Blomberg Vaxholm
Jocke Åklint Täby
Lars Fredlund Stockholms PF
Torsten Gradin Distriktet
Torsten Lund Stäkets SF
Erik "Plutten" Lund Länna Gård

§ 5 Tävlingskommite
Till tävlingskommiten i Stockholmsdistriktet för 2013 omvaldes:
Torsten Gradin Tävlingsledare
Maj Pietilä Traditionellt mete
Leif Andersson Pimpel
Johan Tikkanen Internationellt mete
Lars Fredlund Kustfiske

§ 6 Motioner och förslag
Inga motioner eller förslag har inkommit

§ 7 Startavgifter
Fastställande av startavgifter för 2013
Avgifterna skall vara oförändrade:
Tävlingar som ingår i lagserien och SM-kvalserien 2013 skall vara 100:- för
seniorer och veteraner samt 40:- för juniorer. Detta gäller även vid individuella
DM. Start avgiften för lag i DM skall vara oförändrade för senior och veteran
200:-/lag, samt oförändrat 40:-/lag för juniorer. Startavgiften för lagserien i
pimpel oförändrat 300:-/lag

Lagserien:
Minst 1 ordinarie medlem skall vara med i laget 2 reserver får anmälas
reserverna får vara olika varje gång, dessa skall alltid anmälas till Mikael
Boettge  innan respektive tävling börjar.

§ 8 Tävlingsverksamhet       
Alla deltävlingar i SM-kvalserien måste vara sanktionerade och de tävlande
måste vara individuella, familjemedlemmar eller kollektivt anslutna för att
räknas med i serien. I lagserien ingår samma tävlingar som i SM-kvalserien
Antalet SM-kval tävlingar fastställdes till 6st för 2013, för att SM-kvalserie
och lagserie skall räknas måste minst 2 deltävlingar genomföras.
Vid 2 eller 3 genomförda tävlingar räknas de 2 bästa
Vid 4 eller 5 genomförda tävlingar räknas de 3 bästa
Vid 6 eller 7 genomförda tävlingar räknas de 4 bästa
Samma uttagningsregler som förra året gäller för uttagning till SM.
Enligt 2007 års mötes beslut skall prissummorna i lagserien fördelas enligt
följande 1:an får 50% av intäkterna 2:an 30% och 3:an får 20%.
Lag DM i pimpel arrangeras nästa år av Distriktet på samma dag som det
individuella DM:et.
Om DM ej kan utföras under aktuellt år skall första genomförbara tävling året
efter räknas som DM för året innan.
DM individuellt kommer att vara en öppen pimpeltävling, men att för SM
kvalificeringen endast räknas deltagare tillhörande distriktet.

§ 9 Tävlingsprogram Tävlingsprogrammet för 2013 fastställdes:
      Lottning   2013
DM-Mormyshka 2013-xx-xx
SM-Kval / Lagserie 1 2013-01-06 Enskede
SM-Kval / Lagserie 2 2013-01-13 Vaxholm
SM-Kval / Lagserie 3 2013-01-20 Täby
SM-Kval / Lagserie 4 2013-01-27 Norrtälje
SM-Kval / Lagserie 5 2013-02-03 Stäket
SM-Kval / Lagserie 6 2013-02-10 Forellen
DM individuellt/Lag 2013-02-17 Distriktet
SM individuellt Pimpel 2013-02-23 Grums
SM lag Pimpel 2013-02-24 Grums
SM Mormyscka 2013-03-3/4
DM-Traditionellt mete 2012-06-02
Tävlingskonferens 2013-10-30 Distriktet i Stäket

§ 10 Övriga frågor
Distriktet rekommenderar att samtliga tävlingar på
Sportfiskekortets vatten skall sanktioneras.
Då lönsamheten för arrangören av DM traditionellt mete är väldigt dålig, årets
DM som arrangerades av FK Forellen gav ett överskott på 5:-.
Orsaken är att inköp av medaljer kostade 1516:- det borde vara där omkring
varje år.
Ett förslag som framfördes var att endast dela ut guldmedaljer i de olika
klasserna.
Beslut togs om att Torsten Gradin vid den första SM-Kvalserie tävlingen skall
ta upp denna fråga, med deltagarna så att ett beslutsunderlag kan tas fram.

§ 11 Mötets avslutande
Torsten Gradin avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet:

Justeras:

Leif Andersson      Maj Pietilä     Jarmo Pietilä