Arbetsplikt 2018

Nu är det nya datumen klara för er arbetsplikt 2018:

Klubben/Styrelsen förväntar sig att man ställer upp i klubben!!!
Arbetsplikt är alltid på en Lördag 9.00-13.00

Lördag 21 April                          Kajplatsnr: 161-200
Lördag 9 Juni                             Kajplatsnr: 1-40
Lördag 18 Aug                           Kajplatsnr: 41-80
Lördag 22 Sep                           Kajplatsnr: 81-120
Lördag 10 Nov                           Kajplatsnr: 121-160

Kan man inte delta på sitt datum, försök skicka en ersättare!

Utebliven arbetsplikt läggs 300kr på nästa års faktura.