Arbetsplikt 2020

Nu är det nya datumen klara för er arbetsplikt 2020:
Endast 4 arbetspass och fördelat på Lördagar och Måndagar
Man är endast kallad på 1 pass.

Kan man ej delta på sitt pass, förväntas man komma på nästa träff.

Klubben/Styrelsen förväntar sig att man ställer upp i klubben!!!
Arbetsplikt är viktigt för klubben

Lördag 4 April       Kajplatsnummer:    31-71    tid 9.00-13.00

Måndag 8 Juni      Kajplatsnummer:     1-30  och 117-132  tid 18.00-21.00

Måndag 24 Aug      Kajplatsnummer:   133-200     tid 18.00-21.00

Lördag  7 Nov       Kajplatsnummer:   72-114   tid 9.00-13.00

 

 

Kan du ej delta skicka en ersättare.

Utebliven arbetsplikt läggs 300kr på nästa års faktura.

SSF