KM i Artfiske 2020

Söndag 23 Aug
Klubbmästerskap i Stäkets SF     Tävlingstid 08.00-16.00
På grund av corona, så träffades vi ej.

Alla fick välja sjö inom Stockholm, (ej hav)
Man skickade in bilderna till Calle för granskning.

 

art

Segrare:
Arne Hellman  6st arter.  
Abborre, Mört, Braxen, Björkna, Sarv, Gädda.  STORT GRATTIS.

 Se helta resultatlistan: Klicka:

 

Prisutdelning får ske vid annat tillfälle. Senast årsmötet.

Riktigt bra fiskat av flera andra också.  Damerna Teresa och Annika.

Jonny var het idag.

Junioren Linus, gjorde ytterligare en mycket fin insats och vann juniorklassen.

 

Arne Hellman 6
Jonny Eriksson 5
Teresa Kerstell 5
Annika Sahlgren Johnsson 4
Linus Johnsson 4
Andreas Johnsson 4
Frasse Vasquez 3
Maj Pietilä 3
Jarmo Pietilä  3
Kurt Lindblom 3
Anita Lindblom 3
Calle Andersson 2
Stefan Starcevic 1
Wille Edén 0
Elliott Neidert 0
Janelle Yilmaz 0

 

 

 

 

 

 

 

 

KM Gös 2018

Här kommer rapport från KM i gös

7 st deltagare. Som fick en tuff dag med upp till 7 ms vindar.
Francisco och Carlos Vazques fick 4 st gösar som tyvärr inte hade godkänd mått. Erikson bröderna fick en gös på 48 cm (Kent Eriksson).

Christer och Björn som blev medlemmar på plats fick 2 gäddor.
Dom kommer att maila dig Calle sina uppgifter.

Själv fick jag 3 gös och två gäddor och några som tyvärr släppte. (Marco)

km gos18

 

Resultat.

Carlos Vazques  0 

Francisco Vazques 0

stefan eriksson 0

kent eriksson 48cm gös

Marco Bustamante  72, 67, 65 =204

Christer Malmgren 0

Björn Eld 0 

/Marco

 

GDPR - Personuppgifter - Integritetspolicy

Till Dig som är medlem i SSF - Stäkets Sport o Fiskevårdsförening.

Den 25 Maj 2018 träder EU's särskilda dataskyddsförordning (GDPR) i kraft. Denna reglerar hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. 

SSF  behandlar ett antal personuppgifter såsom kontaktuppgifter (adress, telefonnummer och email adress) för att hålla kontakt med dig som medlem, båtuppgifter (längd, bredd och båtplats) vilka även utgör underlag för din avgift samt uppgifter för vakthållning m.m.

Med anledning av förordningen har SSF kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi hanterar personuppgifter samt vilka rättigheter du därvid har. 

SSF integritetspolicy bifogas i detta email och finns även anslagen på SSF hemsida  under fliken Medlemskap

Vid frågor kontakta SSF styrelse på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Klicka för Integritetspolicyn:  Här:
 
 
 
MVH Stäkets Styrelse
 
SSF

STÄKETS SF har båtvakt.

Boka tid för kvällsvakt för säsongen 2019
Kvällsvakt gäller 
Varje båtplatsmedlem skall gå 1st under 2019.
Annars debiteras kostnad på 500kr för uteblivet pass.

Datum där du kan komma och boka tid i Stäkets klubbstuga.
Tisdag 9 April 18.00-19.00
Lördag 13 April 10.00-11.00
Tisdag 16 April 18.00-19.00
Torsdag 25 April 18.00-19.00
Se VaktinstruktionerHär:

SSF 

Stäkets SF´s Vaktinstruktion Syfte och uppgifter

 Att genom er närvaro avskräcka eventuella objudna gäster och därför visa er så mycket som möjligt.

 Att kontrollera båtarnas förtöjningar, särskilt vid hårt väder. Om ni bedömer att en båt behöver ägarens tillsyn, skall denna kontaktas. Bryggplatslistan finns i vaktpärmen flik nr 5.

 Att vidta nödvändiga åtgärder för att minska risken för skador på båtar och klubbens anläggning.

 Att i vaktrapporten notera iakttagelser av intresse d.v.s. av personer som visat intresse för anläggningen eller båtarna. Notera t.ex bilnummer och beskriv gärna händelsen kortfattat.

 För vårt välbefinnande och att vår mark med närområde skall vara så rena att gäster samt kommuninvånare finner trivsel med vårt arrende så skall ni plocka skräp runt vårt område i samband med ert vaktpass.

Då okända vistas inom eller söker ta sig in på hamnområdet från land eller sjösidan skall ni genom er närvaro visa att området är bevakat. Fråga gärna efter deras ärende och medlemskort.

Försök aldrig handgripligen ingripa, utan tillkalla polis i ett så tidigt skede som möjligt om ni upptäcker pågående eller förberedelse till stöld eller vandalism.

Tänk på att ni inte har några polisiära befogenheter.

Vakttid : 

Vid ankomst :

Använd vaktvästen
Ring till nästa dags vaktlag för påminnelse. Meddela vaktstugans kod till nästa vaktlag.

Under passet: Hela vaktområdet skall avpatrulleras minst fyra gånger, därutöver efter egen bedömning.

Vaktområde: Hamnområdet nedanför klubbstugan inklusive alla bryggor, även området mot landsvägsbron. Uppläggningsområdet på andra sidan landsvägen inklusive tillhörande flytbrygga.

Vid avslut : Signera vaktrapporten som sitter i Vaktpärmen under flik 4. Släck och lås. 

Vakt regler : Varje vaktlag skall av säkerhetsskäl bestå av två vuxna personer.

Tag i god tid kontakt med din vaktkamrat och förvissa dig om att allt är i sin ordning inför vaktpasset. Om din vaktkamrat inte inställer sig i tid skall du kontakta vederbörande för att påminna om vakttjänsten.

Skulle detta inte gå och du inte själv kan finna någon annan vuxen som frivilligt åtar sig vaktpasset, är det ditt eget val att antingen avbryta eller fullfölja vaktpasset ensam. Om du avbryter så meddela omedelbart någon i styrelsen, telefonnummer finns i vaktpärmen och glöm inte att anteckna i loggboken.

Uteblivet vaktpass av ej giltigt skäl debiteras med 500 kr.

SSF